לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

6992-06-13 קהילת ציון אמריקאית נ' עיריית חיפה- פסד

: תאריך הוספה 2015-04-07

התובעת תובעת מהנתבעת דמי שימוש במקרקעין ל- 7 השנים שקדמו להגשת התביעה.
לעניין דמי השימוש, התובעת הסתמכה על חוות דעתו של שמאי המקרקעין קובי צפניה, שלפיה דמי השימוש הראויים עומדים על סך של למעלה מ-3.3 מיליון ₪. לעומת זאת הציגה הנתבעת את שומתה של גב' פנינה פז, שהיא גם מנהלת אגף הנכסים בעירייה, לפיה דמי השימוש הראויים הם כ-218,000 ₪.
על פי כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ודוחה את ההודעה לצד ג', ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת 1,971,362 ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה 4.6.2013 ועד לתשלום המלא בפועל.