לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

זהירות - מלכודת מס אינפלציוני

: תאריך הוספה 2014-09-16

התיקונים האחרונים בחוק מיסוי מקרקעין יצר עיוות ("לאקונה") של כפל מס במכירת דירות ישנות.
דירות אלו יחויבו בנוסף למס שבח מוצדק גם במס אינפלציוני גבוה מאוד. דירות שנרכשו לפני 1.1.1994 מחויבות במס בשיעור 10% על השבח האינפלציוני!
התוצאה הצפויה מכך בשנים הקרובות: שיתוק במכירת דירות אלו או התייקרות דראסטית במחירן שתשקף את תוספת העלות למס השבח האינפלציוני (הבלתי מוצדק).
המשמעות הינה תוספת "דלק בעירה" לתהליך התייקרות הדירות ובמיוחד הדירות הישנות והזולות יותר, שגם מוחזקות זמן רב יותר.
(תודות למר י. רבינוביץ'-מח' תכנון חח"י)