לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

פטור ממס רכישה לרוכשי דירה עד מחיר של 1,517,210 שקל

: תאריך הוספה 2014-01-21

על פי העדכון, רכישת דירה בשווי של עד 1,517,210 שקל תהיה פטורה ממס רכישה לרכשי דירה יחידה.

מעבר לסכום זה ישלימו רכשי דירה יחידה מס רכישה על פי המדרג הבא: על חלק השווי העולה על 1,517,210 שקלים ועד 1,799,605 שקלים ישלם הרוכש 3.5% מס רכישה; על חלק השווי העולה על 1,799,605 שקלים ועד 4,642,750 שקלים שיעור מס הרכישה יעמוד על 5%; על חלק השווי העולה על 4,642,750 שקלים ועד 15,475,835 שקלים עומד מס הרכישה על 8% ועל חלק השווי העולה על 15,475,835 שקלים חדשים יעמוד מס הרכישה על 10%.