לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

תמ"ש 43961-03-12 ב.צ. ואח' נ' ב.צ. ואח'

: תאריך הוספה 2013-06-13

נקבע: "הליך ביצוע הצוואה לא עלה יפה בין בעלי הדין והוגשה על ידי המשיב 1 תובענה מתאימה 1
לחלוקת העזבון ולפירוק השיתוף בנכס המקרקעין נשוא העזבון. התביעה נעתרה בחיוב כך 2
שביום 10.06.12 ניתן פסק דיניובו נקבע, כי הליך מכירת הזכויות בנכס המקרקעין ייעשה 3
באמצעות ניהול עיזבון המנוח. לצורך ביצוע פסק הדין מיניתי ביום 11.06.12 את עורכת דין 4
א.נ. לניהול עיזבון המנוח תוך שקבעתי, כי עליה להסתמך בין היתר על השומה של השמאי 5
קובי צפניה אשר צורפה לכתב התביעה".