לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

ת"א 722-06

: תאריך הוספה 2012-11-15

בכך לא מסתיים הדיון בהערכת השווי. כזכור, הכשרת הישוב רכשה את זכויותיה של אפריקה ישראל. במסגרת רכישת הזכויות הוגשו דיווחים למנהל מיסוי מקרקעין ואף הוכנו שומות. בסופו של יום הוערכו המקרקעין (2,000 חלקים) ליום 22.11.03 בסך של 382,000 ₪. כלומר עבור 4000 חלקים הוערך שווי של 764,000 ₪ (נכון ל – 11.03) (ראו נ/5 ועדות מר דהן עמ' 37). עוד מתברר כי הכשרת הישוב הגישה השגה על מס הרכישה בו חויבה (נספח נ/19) ואליה צורפה חוות דעת של השמאי צפניה קובי, שהעריך את שווי המקרקעין ב – 29,000 $ לדונם בלבד.