לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

רחוב החרושת כרמיאל

: תאריך הוספה 2012-06-26

השמאי המכריע מר שאול אושרת הפחית 60% מדרישת הוועדה המקומית כרמיאל בגין היטל השבחה על שימוש חורג במבנה.