לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

היטל השבחה בגין שימוש חורג

: תאריך הוספה 2009-09-03

בשומת היטל השבחה בגין שימוש חורג מתעשייה למסחר, קבע שמאי הוועדה כי חל היטל השבחה. בערעור שהוגש על ידי, קבעתי כי לא חלה השבחה בגין השימוש החורג.
מונה שמאי מכריע שקבע, כי יש להפחית 75% מסכום היטל ההשבחה שנקבע ע"י שמאי הוועדה.