לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

בית משפט השלום חיפה א 028669/01

: תאריך הוספה 2009-05-06

החלטה


בהמשך לישיבת יום 22.9.03 ולאחר שהצדדים לא המציאו שם של מומחה מוסכם, אני ממנה, כמומחה מטעם ביהמ"ש, לבדיקת הנזקים הנטענים ע"י התובעים את השמאי מר צפניה קובי מקרית ביאליק.

המומחה יבדוק אישורן של התכניות השונות ע"י הגורמים הרלבנטיים ויחווה דעתו הן בשאלת האחריות לנזקים הנטענים והן בשאלת גובה הנזקים.

ב"כ הצדדים יעבירו חומר למומחה, לרבות חוו"ד מומחים, בתוך 20 יום מהיום.

המומחה יבקר במקום ויתן חוות דעתו בתוך 30 יום מקבלת החומר.

בשכרו של המומחה יישאו, בשלב זה, כל הצדדים בחלקים שווים ביניהם, כאשר התובעים נחשבים, לצורך הענין, כצד אחד.

מזכירות ביהמנ"ש תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ולמומחה.