לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

בית משפט השלום קריות א 001867/02

: תאריך הוספה 2009-05-06

פסק דין


התובעים רכשו מהנתבע, עפ"י הסכם מיום 26.7.99, דירה ברח' האשכולות 58/2 מעלות, הידועה כחלק מחלקה 16 בגוש 18407 (להלן: "הדירה"). בהסכם הצהירו התובעים כי בדקו את הדירה ומצאו אותה מתאימה לצרכיהם למעט תיקונים והשלמות המפורטים בנספח לחוזה אשר הנתבע התחייב לבצע. הנתבע, עפ"י כתב התביעה, ביצע את התיקונים אך התובעים טוענים כי בדירה מצויים ליקויי בניה ואי התאמות המזכים אותם בפיצוי בסך 284,752 ₪ נכון ליום 21.10.01.


ביהמ"ש מינה 2 מומחים מטעמו:

אינג' ליברמן העריך את עלות תיקון הליקויים בסך 41,000 ₪ נכון ליום 8.1.03 (עלויות קבלן, לא כולל מע"מ ופיקוח הנדסי). בתשובות לשאלות הבהרה הוסיף מר ליברמן עלות של 1,500 ₪ עבור העתקת בתי תקע. לסכום התקונים הכולל (42,500 ₪) יש להוסיף 25% עלות ביצוע ע"י קבלן, פיקוח הנדסי בשיעור 10% ומע"מ, סה"כ 68,373 ₪.

השמאי, מר צפניה קובי, העריך את ירידת ערך הנכס בסך השווה ל-2,900 דולר ואת הפרש השווי בין דירת 5.5 חדרים לדירת 4.5 חדרים, בסך השווה ל-3,300 דולר. סך ירידת הערך בשקלים 27,250 ₪ (נכון למועד עריכת חוות הדעת).

הנתבע עותר לאפשר לו לבצע התיקונים אך הנתבע איננו קבלן ומאחר וממילא ידרש לשכור קבלן אזי עדיף לאפשר לתובעים לעשות כן באמצעות קבלן רשום שיהיה אחראי כלפיהם לביצוע התיקונים הנדרשים. הנתבע אמנם אדם פרטי אך משמכר דירה בת 5.5 חדרים, כאשר בפועל, מבחינה חוקית מדובר ב-4.5 חדרים בלבד, עליו לשאת בהפרש השווי כמתחייב מחוות דעת השמאי הניטרלי שמינה בימ"ש.

אשר על כן אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים סך 95,623 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מחודש ינואר 2003 ועד התשלום בפועל. בנוסף ישלם הנתבע לתובעים הוצאות בסך 10,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ + מע"מ שיישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום כ' בשבט תשס"ה (‏30/01/2005) בהעדר הצדדים

________________

בית-נר אביטל, שופטת

ס. נשיא בימ"ש שלום