לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


כל החדשות

תא (צפת) 1338-05 סולומון יעקב נ' רשות שדות התעופה בישראל

: תאריך הוספה 2009-05-05

לאור הסכמת הצדדים מיום 31.3.08 ובהעדר הודעה מטעמם באשר לזהות המומחה אני ממנה את מר צפניה קובי מקרית ביאליק, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום שמאות המקרקעין.בחוות דעתו יקבע המומחה את שווי דמי השימוש הראויים למקרקעין נשוא המחלוקת.בשלב זה, ישאו הצדדים שווה בשווה בשכ"ט המומחה והכל כפי שיקבע על ידו וכנגד חשבונית מס, אשר תומצא לו, באמצעות בא כוחו. במקרה ולא תהיה הסכמה לעניין גובה השכר, יוכרע הדבר ע"י בית המשפט.המומחה ימציא את חוות דעתו, הן לבית המשפט והן לצדדים, תוך 60 יום.5467831354678313ימי הפגרה יבואו במניין.לעיוני ביום 15.6.08.