Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,Cheap Nike Mercurial Superfly,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,Cheap Nike Superfly Soccer Cleats,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleats,Cr7 Gold Cleats,

פעילות המשרד בחו"ל
לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


פעילות המשרד בחו"ל

Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,Cheap Nike Mercurial Superfly,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,Cheap Nike Superfly Soccer Cleats,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleats,Cr7 Gold Cleats,

השקעות בגאורגיה ורוסיה

:תאריך הוספה

Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,Cheap Nike Mercurial Superfly,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,Cheap Nike Superfly Soccer Cleats,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleats,Cr7 Gold Cleats,

2009-07-08

Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,Cheap Nike Mercurial Superfly,soccerxp,cleatsuperfly,soccerbo,soccerwo,Cheap Nike Superfly Soccer Cleats,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleats,Cr7 Gold Cleats,

המשרד מתמחה ביצוג משקיעים בתחומים שונים ובעיקר נדל"ן להשקעה, במדינות הללו.
למשרד קשרים ענפים במשרדי הממשלה במדינות הנ"ל, דבר המקצר תהליכים וחוסך כסף וזמן.
בין לקוחותינו נמנים לקוחות פרטיים וגופים בהשקעות שונות כגון: תחנות דלק, מגורים ומסחר, טלקומיניקציה, תשתיות וחשמל ועוד.
בנוסף, אנו מתמחים בהכנת תכניות עסקיות לשוק המקומי, שווי שוק, מוסדות בנקאיים וממשלתיים, סקירת סיכונים וישוב ופתרון משברים.