לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


פרופיל המשרד

פרטי השכלה וניסיון:
* בוגר הטכניון בחיפה, במסלול שמאות מקרקעין וניהול נכסים.
* שמאי מקרקעין מוסמך – רישיון מס' 939, רשום בפנקס שמאי מקרקעין בהתאם לחוק שמאי מקרקעין תשכ"ב – 1962 משנת 2001.
* בוגר מסלול דו – שנתי במגמה לביטוח כללי, חיתום ביטוח.
* בעל משרד עצמאי פעיל בתחום השמאות מזה כ- 13 שנים. המשרד נותן שרותיי שמאות למגוון חברות וגופים, במגוון נושאים, כגון: שמאי מומחה מטעם בתי משפט השלום וענייני משפחה, השמאי הממשלתי הראשי - מנהלת הדיור הציבורי והממשלתי, שמאי רשות מקרקעי ישראל מחוז חיפה, האפוטרופוס הכללי, שמאי משרד הביטחון – ספק מאושר, חב' השתתפויות בנכסים בע"מ, הסוכנות היהודית, חברות בניה ותשתיות, שמאי מכריע במספר ועדות לתכנון ולבניה, חברת ספנות, שמאי מוסכם בבימ"ש, עיריות, עו"ד, רו"ח ועוד.
* שימש שלוש שנים כדירקטור (דח"צ) בחברה בורסאית כמו גם בוועדת הביקורת בה.
צוות המשרד כולל: שמאי מקרקעין, שמאי רכוש, יועץ משפטי, מהנדס אזרחי.
ניסיוני המקצועי כולל:
* הערכות שווי לכול סוגי הנכסים לפני קניה/מכירה.
* חוות דעת כשמאי מכריע – לעניין היטלי השבחה.
* תביעות בגין ירידות ערך - ס' 197 לחוק התכנון והבניה.
* תביעות בגין ליקויי בניה.
* חוות דעת מומחה מטעם בתי משפט.
* חו"ד לצורך דיווח בורסאי לפי תקן IFRS – "שווי הוגן".
* הגשת "שומה אחרת" לעניין היטל השבחה, שמאות למטרות פרוק שיתוף, במקרקעין, טבלאות איזון, הגשת השגות וערעורים למינהל מקרקעי ישראל.
* שומות למטרת אומדן שווי פיצויים במקרקעין.
* יעוץ בענייני נדל"ן/מקרקעין.
* שומות למשרדי הממשלה השונים (משרד הבריאות וכד' – דמי שכירות ראויים).
* ליווי/הכנת תב"ע ולגאליזציות, כמו גם הכנת טבלאות איזון.
* הערכות נכסים מורכבים: כתחנות דלק וגז וכד'.
* הערכת שווי דיירות מוגנת ונחלות.
* הערכות נכסים מסחריים גדולים ומבני תעשיה, בהיקפים של מעל 40 מיליון ₪ .
* בדיקת תכניות בנין עיר.
* ירידות ערך עקב ליקויי בניה.
 
 
 
 
Along with its impeccable looks, the rolex replica sale will also be equally durable as the original. Rolex, often recognized as a replica watches, is a synonym of elegant style and unsurpassed quality. Rolex watches are considered as perpetual treasures that never fail to allure the customers. Hans Wilsdorf, founder of the Rolex Company, plays a significant role in designing eternal styles of rolex replica as he believed in providing the best quality product to its customers. With every new collection of rolex replica uk, the brand amazes the people by its extraordinary look and technical impeccability. rolex replica sale are offered in a variety of models like sports, classic and many others.