לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


פרופיל המשרד

פרטי השכלה וניסיון:
* בוגר הטכניון בחיפה, במסלול שמאות מקרקעין וניהול נכסים.
* שמאי מקרקעין מוסמך – רישיון מס' 939, רשום בפנקס שמאי מקרקעין בהתאם לחוק שמאי מקרקעין תשכ"ב – 1962 משנת 2001.
* בוגר מסלול דו – שנתי במגמה לביטוח כללי, חיתום ביטוח.
* בעל משרד עצמאי פעיל בתחום השמאות מזה כ- 13 שנים. המשרד נותן שרותיי שמאות למגוון חברות וגופים, במגוון נושאים, כגון: שמאי מומחה מטעם בתי משפט השלום וענייני משפחה, השמאי הממשלתי הראשי - מנהלת הדיור הציבורי והממשלתי, שמאי רשות מקרקעי ישראל מחוז חיפה, האפוטרופוס הכללי, שמאי משרד הביטחון – ספק מאושר, חב' השתתפויות בנכסים בע"מ, הסוכנות היהודית, חברות בניה ותשתיות, שמאי מכריע במספר ועדות לתכנון ולבניה, חברת ספנות, שמאי מוסכם בבימ"ש, עיריות, עו"ד, רו"ח ועוד.
* שימש שלוש שנים כדירקטור (דח"צ) בחברה בורסאית כמו גם בוועדת הביקורת בה.
צוות המשרד כולל: שמאי מקרקעין, שמאי רכוש, יועץ משפטי, מהנדס אזרחי.
ניסיוני המקצועי כולל:
* הערכות שווי לכול סוגי הנכסים לפני קניה/מכירה.
* חוות דעת כשמאי מכריע – לעניין היטלי השבחה.
* תביעות בגין ירידות ערך - ס' 197 לחוק התכנון והבניה.
* תביעות בגין ליקויי בניה.
* חוות דעת מומחה מטעם בתי משפט.
* חו"ד לצורך דיווח בורסאי לפי תקן IFRS – "שווי הוגן".
* הגשת "שומה אחרת" לעניין היטל השבחה, שמאות למטרות פרוק שיתוף, במקרקעין, טבלאות איזון, הגשת השגות וערעורים למינהל מקרקעי ישראל.
* שומות למטרת אומדן שווי פיצויים במקרקעין.
* יעוץ בענייני נדל"ן/מקרקעין.
* שומות למשרדי הממשלה השונים (משרד הבריאות וכד' – דמי שכירות ראויים).
* ליווי/הכנת תב"ע ולגאליזציות, כמו גם הכנת טבלאות איזון.
* הערכות נכסים מורכבים: כתחנות דלק וגז וכד'.
* הערכת שווי דיירות מוגנת ונחלות.
* הערכות נכסים מסחריים גדולים ומבני תעשיה, בהיקפים של מעל 40 מיליון ₪ .
* בדיקת תכניות בנין עיר.
* ירידות ערך עקב ליקויי בניה.
brazilian hair bundles