לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


קישורי עזר

לשכת שמאי המקרקעין בישראל

הלשכה הינה עמותה המאגדת את שמאי המקרקעין בישראל. באתר מידע על מקצוע השמאות, מטרות הלשכה, מאמרים ופרסומים ומידע על אירועים בנושא. כמו כן, קישורים לאתרים עולמיים ומידע נוסף


מינהל מקרקעי ישראל

רזי מקרקעין, תשלומים וערכי קרקע, תכנון (כולל מאגר אדיר של תכניות בניין עיר) החלטות ונוהלים, טפסים ועוד המון, באתר של מנהל מקרקעי ישראל


כנסת ישראל

האתר כולל מידע רב אודות הכנסת וחברי הכנסת, הסברים אודות הדמוקרטיה בישראל,מסמכים, הסכמים, סטטיסטיקות ומחקרים. כן יש מדור חקיקה, המכיל חוקים הצעות חוק פרטיות וממשלתיות, חוקים בעלי עניין וחוקי יסוד. באתר חלק דינמי .המתעדכן מדי יום, ומכיל נושאים העוסקים בפעילותה היומיומית של הכנסת


מרכז השלטון המקומי בישראל

מרכז השלטון המקומי בישראל הוא הגוף המאגד ומאחד את כלל הרשויות המקומיות בישראל. בשנים האחרונות הפך מרכז .השלטון המקומי בישראל לגורם מרכזי ומוביל במדינה, המעורב בכל תחום של החיים הציבוריים, לרווחת התושבים


אגף רישום והסדר המקרקעין

באתר מידע רב אודות מבנה האגף, מיקומו, ממלאי התפקידים וסמכויותיהם, פעולות האגף בלשכות המפקחים על רישום .המקרקעין, לשכות רישום המקרקעין (טאבו) ולשכות הסדר המקרקעין, הנחיות וטפסים


משרד הבינוי השיכון

סיוע בדיור, סקרים ומחקרים, רשם הקבלנים, תוצאות מכרזים, התחדשות עירונית, מידע הנדסי, שיקום שכונות, תעריפי תכנון .מחירון לעבודות פיתוח ועוד


משרד התשתיות הלאומיות

אנרגיה, דלק, גז פחמני, גז טבעי, חשמל, כרייה וחציבה, תשתיות ביוב, יעול השימוש באנרגיה וחיפושי נפט


אגף מס הכנסה ומס רכש

האתר של נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין כולל טפסים להורדה, הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין, הודעות לעיתונות, חוזרים,מקצועיים ועוד


איתור גוש חלקה

איתור גוש וחלקה לפי כתובת.
איתור כתובת לפי גוש וחלקה.


מדד המחירים לצרכן

מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל


לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה


הרשות השופטת

ברוכים הבאים לאתר בתי המשפט


טפסים ממשלתיים

באפשרותך להוריד את הטפסים כקבצים להדפסה


מועצת שמאי המקרקעין

משרד המשפטים--מועצת שמאי המקרקעין


מפות

מפת דרכים בישראל


 

 
 
 
 
You may be wondering as how to find the best online store, where you can shop with breitling replica sale and get the best item to sport your look. Little bit of research work regarding the online store will let you know about the company’s reputation. Checking the feedback of the rolex replica can help. You can check the products and their customer services before selecting the best store. It may come to your mind that cheap rolex replica may not be of good quality but to assure you, it can be said that these replica watches sale use the best quality of material and the latest technology and top designs that make them unidentifiable from the original ones. replica watches sale maintain very stringent standards and all the collections are of superior quality loved by the watch lovers.