לעמוד צור קשר לעמוד פרופיל המשרד לעמוד ראשי


שאלות ותשובות

שמאי מקרקעין - מה זה?
שמאי מקרקעין הנו מומחה, הנותן חוות דעת בעניין שווי נכסי מקרקעין.
ההכנות לעריכת שומת מקרקעין כוללות, בין היתר: מחקרי שוק מתאימים לאופי הנכס הנשום, איסוף וניתוח המידע הנאסף, ידע, ניסיון ומקצועיות של השמאי העורך את חוות הדעת.
 
מהו תפקידו של השמאי?
תפקיד השמאי לספק חוות דעת אובייקטיבית ואמינה על שוויו של הנכס - לספק מידע אמין לבעלים, מנהלים, מוכרים ומשקיעים בנדל"ן.
 
מהו הערך המוסף של השמאי לעסקאות בנדל"ן?
השמאי מספק ידע ניסיון אמון ויחס שווה לעסקה. בכך, השמאי עוזר ללקוחותיו לראות את התמונה הכוללת (כולל הדברים הנסתרים...) ולקבל החלטות נבונות בהקשר לנכסיהם.
 
מהם המרכיבים הנכללים בדוח שמאי מקרקעין?
רוב שומות המקרקעין נערכות ומוגשות בכתב. למרות זאת, בטווח נתון של מקרים, שמאי יכול לספק גם דו"ח בע"פ.
שומה בכתב תכיל בד"כ , בין היתר, את:
- מטרת השומה.
- תאור הנכס הנשום וסביבתו.
- מידע משפטי על הנכס (טאבו, אישור זכויות וכיו"ב).
- מידע תכנוני (תכנית בנין עיר).
- עסקאות השוואה שנאספו, ניתוחם והתאמתם לנכס הנשום.
- אפיון שווי מיטבי "מקונה מרצון למוכר מרצון".
- קביעת השווי תוך התייחסות וניתוח המידע שנאסף.
 
מהם השיקולים החשובים ביותר בהערכת נכס?
בד"כ השווי יתבסס על עסקאות השוואה התואמות ככול האפשר לנכס הנשום, תוך התייחסות למצב במשפטי, תכנוני, הנדסי וכיו"ב של הנכס.
 
מהו טווח השרותים שאפשר לקבל מהשמאי?
-          הערכת דירות ונכסים שונים למטרות קניה/מכירה/השכרה.
-          שומות למשרדי הממשלה השונים (לדוגמא: דמי שכירות ראויים למשרד הבריאות).
-          שומות למטרת אומדן שווי פיצויים במקרקעין בגין הפקעות, ירידות ערך, דמי פינוי, אנטנות סלולאריות וכיו"ב.
-          שומות נגדיות לעניין היטל השבחה.
-          פרוק שיתוף במקרקעין.
-          חוות דעת מומחה לבית המשפט.
-          טבלאות איזון.
-          השגות וערעורים למינהל מקרקעי ישראל על גובה דמי היתר, פיצול, חידוש יובל חכירה וכיו"ב.
-          שומות בנושא מיסוי: מס שבח, רכישה וכו'.
-          נכסים מורכבים: תחנות דלק וגז.
-          הערכת דיירות מוגנת ונחלות.
-          נכסים מסחריים ומבנה תעשייה.
-          בדיקת תכניות בנין עיר והשפעתם על הנכס.
-          בדיקת כדאיות בהשקעות.
-          בדיקת סבירות והתכנות.
-           ועוד...
 
 
כשאני פוגש/מדבר עם שמאי אלו שאלות חשוב שאשאל?
-          האם הנך שמאי מקרקעין מוסמך? האם תוכל להציג את רישיונך?
-          האם הנך חבר בלשכת שמאי המקרקעין?
-          מהם אזורי ההתמחות שלך?
-          מי הם לקוחות העוגן שלך ומי משתמש בשרותייך?
 
והכול לפי העניין...
 
 
 
למידע נוסף ושאלות, ללא התחייבות מצדכם, ניתן לפנות לצוות משרדנו המעסיק מומחים בתחומים שונים כגון: שמאי מקרקעין, אדריכלים ועו"ד מהשורה הראשונה, מקצועיים ואדיבים העושים את מלאכתם על הצד הטוב ביותר במחירים השווים לכול נפש ומעניקים ערך מוסף מוכח לכול עסקה ופעולה לה הנכם נזקקים.
 
 
 
 
 

צוות המשרד.

 
 
 
 
Therefore, it is not wrong to say that breitling replica uk are indeed reliable and beautiful timepieces which are worth buying. So, conduct thorough search over the internet and select a piece of fine quality rolex replica, depending upon what your pocket allows. Through online stores, place an order by filling online form for your favorite rolex replica. Rolex a popular brand of watch is the most desirable thing for its exclusivity and high quality that it has maintained over the past years. The brand itself represents replica watches uk, status and elegance. Its exorbitant price rates have encouraged watch manufacturers to create cheap rolex replica that are just the exact replicas of the original ones and follow the advanced technologies that make them function smoothly and faultlessly.